++ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ++

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผอ.สนง.กศน.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปี 2555          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15มีนาคม พ.ศ.2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสสมาชิกกลุ่มสตรีจังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 5,000 คน  และนายปราโมทย์  จินตประสาทตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการ วันสตรีสากล ประจำปี 2555  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีอาสา ที่จัดขึ้น ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น